Konunun Yazdırılabilir Versiyonu

Konuyu orjinal formatında görmek için buraya tıklayın

Mevsimsiz Forum _ Duyurular _ Hiç Yakılmamış Ağıtlar

Gönderen: aliacan 08 01 2013 - 01:44
"hylas boğan periye aşk etmiş zebellahların torunlarıyız
kim der ki derya hiç yakılmamış bir ağıttır..."

Hande ile birlikte tarihin gözünden kaçanlara ağıt yakacağız. Bu aslında "şiirsizliğin şiiri" bir araştırma biçimi ve ilk argüman Hylas... Yukarıdaki bent Hylasa yakılan ağıttan bir parça... Hylas tarihsel olarak gözden kaçan bir elektra karmaşası ve denizin kara üzerinde eril tahakkümunu erdem kılıp "toprak ananın" koynunda durgun bir gölde - kendi varoluşu deniz ve göl arasındaki karmaşaya indirgenebilecek şekilde- kıskanç, kaltak periler tarafından katledilen bir "oğlan". Çünkü o teorinin saçmaya indirgendiği yerde yani efebin bir gün bir lidere dönüşmesi gerektiği koşullarda onun tahakküm altında nesneleşmesini kabul edemeyecek kuruntunun en bariz örneği... Hylas, politik söylemin cinsel seçimler üzerinde söz söyleme girişimini -ki politik söylem efebin aldığı hazzı erdemsizleştirecektir - ilan eden bir cinayet; aslında bir intihar, fakat intiharın tinle dayatıldığı bir cinayet olmaklığı bakımından intihar yani boğulmanın doğasında "ben" in hapsoluşuyla ve refleksif bir cinayet girişimiyle intihar...


Hylas!
Hylas!
Hylas!

Powered by Invision Power Board
© Invision Power Services