Hoşgeldiniz ( Giriş | Kayıt Ol )

9 Sayfa V  « < 7 8 9  
Reply to this topicStart new topic
> İRLANDA ŞİİRİ, İrlanda’da doğmuş şairlerin şiirleri
Vehbi
mesaj 16 02 2019 - 15:15
İleti #201


MevsimSiz


Grup: Members
İleti: 4,500
Katılım: 26 01 06
Nereden: Dunya Siiri
Üye No: 1,9941922-1923 Írlanda Íç savaşının vahşetini doğanın hassaslığıyla birleştiren bu şiir Yeats’in “Meditations in Time of Civil War” (Íç Savaş Zamanında Meditasyonlar) isimli 7 bőlűmlűk uzun şiirinin 6. bőlűműdűr.

Penceremin Yanında Sığırcık Yuvası—William Butler Yeats (1865-1939)

Arılar oyukçukların içine yapar kovanlarını
Gevşeyen kiremitlerin arasında, ve anne kuşlar oraya
Getirirler sinekleri ve solucanları; Bal-arıları
Kiremitlar aralanıyor benim duvarımda;
Gelin sığırcığın boş evinde yapın kovanınızı.

Bizim etrafımız kuşatıldı,
Ve anahtar bizim kesinsizliğimizin űstűne dőndűrűldű;
Bir yerde bir adam őldűrűldű ya da bir ev yakıldı
Fakat hiçbir açık gerçek sezinlenmedi:
Gelin sığırcığın boş evinde yapın kovanınızı.

Taş ya da tahtadan bir siper:
Íç savaştan on dőrt gűn kadar
Dűn gece yoldan aşağı yuvarladılar
Onun kendi kanı içinde őlen o genç askeri
Gelin sığırcığın boş evinde yapın kovanınızı.

Biz hayallerle beslemiştik kalbi,
Kalp yediği yemeklerden gaddarlaştı,
Bizim dűşmanlıklarımızın içine daha fazla őz kattı
Sevgimizin içinden; Ey Bal-arıları,
Gelin sığırcığın boş evinde yapın kovanınızı.

Çeviren: Vehbi Taşar

The Stare’s Nest By My Window—William Butler Yeats

The bees build in the crevices
Of loosening masonry, and there
The mother birds bring grubs and flies.
My wall is loosening; honey-bees,
Come build in the empty house of the stare.

We are closed in, and the key is turned
On our uncertainty; somewhere
A man is killed, or a house burned.
Yet no clear fact to be discerned:
Come build in the empty house of the stare.

A barricade of stone or of wood;
Some fourteen days of civil war:
Last night they trundled down the road
That dead young soldier in his blood:
Come build in the empty house of the stare.

We had fed the heart on fantasies,
The heart’s grown brutal from the fare,
More substance in our enmities
Than in our love; O honey-bees,
Come build in the empty house of the stare.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vehbi
mesaj 15 06 2019 - 19:22
İleti #202


MevsimSiz


Grup: Members
İleti: 4,500
Katılım: 26 01 06
Nereden: Dunya Siiri
Üye No: 1,994Írlanda’nın en ūnlū hikaye ve roman yazarlarından olan James Joyce’un belki de en az bilinen yőnū şairliğidir. Halbuki ilk basılan kitabı içinde 36 adet aşk şiiri olan “Chamber Music”, yani Oda Mūziği isimli şiir kitabıdır. Hem Ezra Pound hem de T.S. Eliot bu şiirleri beğenmiş ve onu daha çok şiir yazmaya teşvik etmişlerdir. James Joyce’un 1907 de doğan kızı Lucia Joyce için yazdığı bu şiir bu ilk 36 şiirden biriydi. Hastalıklı būyūyen Lucia’ya 23 yaşında şizofreni teşhisi konulmuş ve sonunda bir akıl hastanesinde őlmūştūr. Uzun sūre Paris’te yaşayan Joyce bu şiiri muhtemelen ya kendisi tercūme etmiş, ya da orijinalini kendisi Fransızca’da yazmıştır. Ben bunu Tūrkçe’ye çevirmek için her iki dili de kullandım. Çūnkū Íngilizce’sinde yeterince renk yoktu. Bu şiirin bir de Albert Roussel’in bestelediği Fransızca okunan bir şarkısı vardır. Fakat onu You Tube ‘da bulamadım. “soluk” sesinin ve renginin narin ve şefkat ve vahşetle uyum yaparak tekrar edilişini Tūrkçe’de taklit etmek mūmkūn değil. Fakat anlamını her lisanda yinelemek mūmkūn.

Kızıma verilen bir çiçek—James Joyce (1882-1941)

Beyaz gūl narin ve narindirler
O kadının elleri ona vermiş olan
Onun ruhu kurumuş ve daha solgun
Sūrekliliğin çok solmuş dalga boyundan

Gūlnarin ve sarışın pembe—ama narinden daha narin
Şaşkın bir yabanilik
Senin şefkatli gőzlerin içine teslim ettiğin
Benim mavi damarlı çocuğum

Çeviren: Vehbi Taşar


Une fleur donnée à ma fille—James Joyce

Frêle la rose blanche et frêles les mains de femme
Qui l’ont donnée
Consumée et plus pâle son âme
Que l’onde impalpable de la durée

Rose frêle et blonde et plus frêle que frêle
La fraîcheur étonnée
Que tu cèles dans la prunelle
Mon enfant bleu veinée

A Flower Given To My Daughter - James Joyce

Frail the white rose and frail are
Her hands that gave
Whose soul is sere and paler
Than time's wan wave.

Rosefrail and fair -- yet frailest
A wonder wild
In gentle eyes thou veilest,
My blueveined child.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vehbi
mesaj 21 07 2019 - 07:45
İleti #203


MevsimSiz


Grup: Members
İleti: 4,500
Katılım: 26 01 06
Nereden: Dunya Siiri
Üye No: 1,9941918 Kasımında sona eren Birinci Dūnya savaşının hemen ardından yazılan Yeats’in bu ūnlū şiiri ūçūncū bir dūnya savaşının gőlgesi her an ūzerimizde durduğu için gūncelliğini her zaman korumuştur. Ísa’nin ikinci gelişi sadece Hristiyanlıkta ve Íncil’de bahsedilen bir olay değildir. Çūnkū Kuran-ı Kerim de bu olaydan bahseder ve bunu kıyamet gūnūnūn başlangıcı olarak anlatır. Hristiyan’lıkta katolikler ve ortodoks hristiyanlar arasında Ísa ikinci defa geldiği zaman ne olacağı hakkında değişik teoriler vardır. Fakat bu şiirde anlatılan teori bunların hepsinden değişik. Çūnkū şiir Hristiyanlığın bu harplerin ve anarşinin nedeni olduğunu sőylūyor.

Ílk dize Hristiyanlığın ilk 2000 senesini merkezin etrafında gittikçe genişleyen dairelerden oluşan bir girdap olarak anlatıyor. Kısacası bu iki bin sene içersinde Ísa’nın ilk gelişinde vadettiği ūmit ve masumiyet tamamiyle yok olmuştur. Íkinci dize ikinci gelişini anlatıyor.

Burada bir “Spiritus Mundi” lafı var. Dūnyanın Ruhu demek olan bu Latince ifadenin őzel bir anlamı var. Son yirmi asrın insan beyninde bıraktığı evrensel izlemin hatırasına Yeats ‘Spiritus Mundi’ demiş ve onu yeniden doğmak için çőlde yūrūyen bir Sfinks’e benzetmiş. Ísa bu şiirde ilk doğum yeri olan ve beşiğinn orada bir ahırda sallandırılarak uyutulduğu Betlehem’e doğru yūrūyen ve puta tapan insanları temsil eden bir Sfinks olarak geliyor. Elbette bu tek tanrılı dinlerin masum Ísa’sı değildir. Sanırım bu şiirde Dostoevsky’nin Karamazov Biraderler isimili kitabının 5. bőlūmūnde anlattığı ‘Grand Inquisitor’e sőylettirdiklerinin būyūk bir etkisi olmuştur (1850 li yıllarda) fakat ben bu yorumu başka bir yerde okumuş değilim.)

Íkinci Geliş—William Butler Yeats

Dőnerek ve dőnerek gittikçe genişleyen girdabın merkezinde
Şahin duyamaz şahinciyi;
Şeyler bin parçaya bőlūnūr; merkez kalamaz merkezde;
Halis anarşi boşaltılılr çuval çuval dūnyanın ūzerine,
Kanla karartılmış gelgit koyverilir, ve
Ve masumiyetin merasimi suya daldırılır her yerde;
Sağlam ve samimi inanç eksiktir en iyisinde, ve
Hararetli yoğunlukla doludur en kőtūsū.

Bir çeşit vahiy yakındadır hiç şūphe yok ki;
Íkinci geliş yakındır hiç şūphe yok ki.
Íkinci Geliş! Bu kelimelerin ağızdan çıkmasıyla neredeyse
Aynı zamanda Spiritus Mundi’nin uçsuz bucaksız bir hayali
Gőlgeler benim gőrūşūmū: çőlūn kumlarının içinde bir yerde
Bir şekil aslan bedeniyle ve bir adam kafasıyla,
Bir dik bakış gūneş kadar boş ve taş yūrekli,
Kımıldatıyor onun yavaş uyluklarını, herşey onun etrafında
Fırıl fırıl dőndūrūrken őfkeli çől kuşlarının gőlgelerini.
Karanlık tekrar iner aşağıya; fakat ben bilirim şimdi
Yirmi asrın taş gibi uykusunun kabusa dőndūrūldūğū sallanan bir beşikle,
Ve hangi kaba saba hayvan, onun saati dőnūp gelmiş olan en sonunda,
Omuz sarkıtarak yūrūr yeniden doğmaya Betlehem’e?


Çeviren: Vehbi Taşar


The Second Coming
BY WILLIAM BUTLER YEATS

Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer;
Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.

Surely some revelation is at hand;
Surely the Second Coming is at hand.
The Second Coming! Hardly are those words out
When a vast image out of Spiritus Mundi
Troubles my sight: somewhere in sands of the desert
A shape with lion body and the head of a man,
A gaze blank and pitiless as the sun,
Is moving its slow thighs, while all about it
Reel shadows of the indignant desert birds.
The darkness drops again; but now I know
That twenty centuries of stony sleep
Were vexed to nightmare by a rocking cradle,
And what rough beast, its hour come round at last,
Slouches towards Bethlehem to be born?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vehbi
mesaj 27 08 2019 - 11:44
İleti #204


MevsimSiz


Grup: Members
İleti: 4,500
Katılım: 26 01 06
Nereden: Dunya Siiri
Üye No: 1,994Bir Íçki Şarkısı—William Butler Yeats (1865-1939)

Şarap ağızdan içeri girer
Ve aşk gőzden içeri gelir;
Bizim gerçeğin adına bileceğimiz herşey bundan ibarettir
Yaşlanmadan ve őlmeden evvel.
Ben şarabı ağzıma kaldırırım,
Sana bakarım, ve bir nefes alırım, derin.

Çeviren: Vehbi Taşar

A Drinking Song
BY WILLIAM BUTLER YEATS

Wine comes in at the mouth
And love comes in at the eye;
That’s all we shall know for truth
Before we grow old and die.
I lift the glass to my mouth,
I look at you, and I sigh.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vehbi
mesaj 13 09 2019 - 07:43
İleti #205


MevsimSiz


Grup: Members
İleti: 4,500
Katılım: 26 01 06
Nereden: Dunya Siiri
Üye No: 1,99420. yūzyılın en romantik şiirlerinden olan bu şiiri Yeats Maud Gonne için yazmıştır. Ílk kez 1899 yılında Yeats’in ūçūncū şiir kitabı olan “The Wind among the Reeds,” “Sazların arasında Rūzgar” isimli kitapda basılmıştır.

O Adam Giysilerini Íster Gőklerin--- By W. B. Yeats‘s (1865-1939)

Eğer ben sahibi olsaydım
Altın ve gūmūş ışıktan őrūlmūş nakış işlemeli gőklerin,
Gecenin ve ışığın ve yarı ışığın
Mavi ve loş ve siyah giysilerinin,
Onları senin ayaklarının altına sererdim:
Fakat ben fakir olduğum için, rūyalarımdan başka hiçbirşeyim yoktur benim.
Rūyalarımı senin ayaklarının altına serdim;
Adımlarını yavaşça at çūnkū sen benim rūyalarımın ūstūnde yūrūrsūn.

Çeviren: Vehbi Taşar

‘He Wishes for the Cloths of Heaven’ By W. B. Yeats‘s (1865-1939)

Had I the heavens’ embroidered cloths,
Enwrought with golden and silver light,
The blue and the dim and the dark cloths
Of night and light and the half light,
I would spread the cloths under your feet:
But I, being poor, have only my dreams;
I have spread my dreams under your feet;
Tread softly because you tread on my dreams.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vehbi
mesaj 16 09 2019 - 09:36
İleti #206


MevsimSiz


Grup: Members
İleti: 4,500
Katılım: 26 01 06
Nereden: Dunya Siiri
Üye No: 1,994Gençlik ve Yaş- William Butler Yeats (1865-1939)

Ne kadar şiddet duyardım genç olduğumda,
Ezilirken dūnyanın ağırlığı altında,
Fakat şimdi pohpohlayan lisanla
Hızlandırır konuğun vedasını o.

Çeviren: Vehbi Taşar

Youth and Age- William Butler Yeats

Much did I rage when young,
Being by the world oppressed,
But now with flattering tongue
It speeds the parting guest.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

9 Sayfa V  « < 7 8 9
Reply to this topicStart new topic
2 kullanıcı bu başlığı okuyor (2 Misafir ve 0 Gizli Kullanıcı)
0 Üye:

 Basit Görünüm Tarih: 20 10 19 - 23:31